11 bud på en bedre skolepolitik

Af Torben Overgaard
Folketingskandidat Det Konservative Folkeparti

Jeg blev i torsdags færdiguddannet folkeskolelærer og skal nu til at ud i den virkelige verden. Ud i en folkeskole, jeg var en del af som underviser, inden jeg for fire år siden startede på min uddannelse og en folkeskole, jeg undervejs har fået et afdeles godt kendskab til. Jeg ser mange gode ting i skolen, men jeg ser også ting, der kan og skal forbedres. I mine øjne har folkeskolen to overordnede formål –høj faglighed og dannelse. Disse kan efter min mening sagtens gå hånd i hånd, hvis vi tør stille klare krav og lader lærer og ledere få frihed under ansvar til at opfylde disse krav. Jeg har derfor udformet 11 bud, jeg mener kan være med til at gøre folkeskolen endnu bedre end vi ser i dag.

Bud 1: Læreruddannelsen skal opprioriteres. Dette kan enten ske ved at højne niveauet på lærerseminarierne eller ved, at vores lærer i fremtiden skal uddannes på universitetsniveau, som det er kendt fra blandt andet Findland, der er i toppen af Pisa-undersøgelserne.

Bud 2: Vi skal turde give lærerne frie tøjler, således de kan bruge deres dømmekraft i undervisningen. Det er lærerne, der ser eleverne i hverdagen og ved, hvordan eleverne lærer bedst. De ved, om der skal foregå undervisningsdifferentiering eller elevdifferencering og hvordan de enkelte elever lærer bedst.

Bud 3: Karakterer skal gives fra 4. til og med 9. klasse. Vores elever skal stilles klare, tydelige og individuelle mål. Det gøres ved at give karakterer gennem en større del af skolesystemet. Det vil sikre, at eleverne oplever, at de avancerer og bliver bedre samt har noget at arbejde frem imod.

Bud 4: Den understøttende undervisning fjernes og erstattes af faglige tilvalgskurser. Tilvalgskurserne kunne være ekstra matematik, elitefysik og lignende, som udfordrer og udvikler elevernes færdigheder. Den understøttende undervisning er i dag for diffus og alt for forskelligt fra kommune til kommune. Nogen steder laves der make-up kurser andre steder en gåtur omkring skolen, det er ikke godt nok.

Bud 5: Børn skal være klar til at gå i skole, når de starter i skole. Børn skal starte i skole senest, når de er fyldt syv år. Ikke alle børn er klar til at begynde, når de er seks år, og det er helt naturligt og forståeligt. De få forældre, der søger udskudt skolestart til deres børn, har en god grund. Ved at lytte til forældre og fagprofessionelle sikrer vi, at alle børn får en god skolestart.

Bud 6: Krav til faste rammer, en klar struktur og disciplin. Folkeskolereformen lægger op til, at der ikke skal være faste frikvarterer eller fri leg i skolen. Intet kunne være mere forkert, hvis man ønsker at styrke elevernes udvikling. Børn har brug for fast struktur i hverdagen, fri leg i pauserne – fulgt af disciplin i den fagopdelte undervisning.

Bud 7: Alle skoleledere skal have resultatkontrakt og lærere lønnes efter evner. Skoleledernes primære opgave er at sørge for, at deres skole leverer de resultater, der er påkrævet. Der skal selvfølgelig tages hensyn til den socioøkonomiske baggrund i det område, hvor skolen ligger. Hvis resultaterne efter flere år fortsat er utilfredsstillende, må der findes en anden leder. Vi skal turde stille krav til de hamrende dygtige ansatte, der er på landets folkeskoler.

Bud 8: Frivillig lektiecafe hver dag. Lektiecafe er et godt tiltag. Det skal blot være frivilligt og varetages af en lærer i det pågældende fag. Denne kan ligge hver dag sideløbende med de ekstra kurser.

Bud 9: Folkeskolerne skal kun inkludere elever, hvis de er klar til det. Mange kommuner har inkluderet elever i den normale undervisning, uden at de nødvendige ressourcer er fulgt med. Det betyder, at der på hver skole skal være fuld støtte som udgangspunkt, de rette faciliteter og en klassekvotient, der er indrettet efter det ekstra barn. Er disse faktorer ikke til stede, skal elever ikke inkluderes.

Bud 10: Undervisningen i folkeskolen skal handle om at give hver elev den viden og den dannelse, som vedkommende har brug for. Det handler om, at hver især får den hjælp, de behøver. At der bliver stillet høje krav til dem, men at de kan stille tilsvarende høje krav til deres skole. Dannelse og høj faglighed er folkeskolens vigtigste formål.

Bud 11: Elevplaner, førskoleplaner og lignende skal kun laves og udfyldes hvor det giver mening og hvor forældrene er interesseret i dette. Der går alt for meget tid med at udfylde disse og denne tid kunne udnyttes langt bedre. Det hele handler om at kontakten mellem skolen og hjemmet.

Dét er min vision for folkeskolen og kodeoret er: ”Frihed under ansvar”.

Forfatter

Related posts

Top