10,3 mio. kr. til turimeprojekter i landdistrikterne

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har givet tilsagn til 30 turismeprojekter i landdistrikterne for samlet 10,3 mio. kr.

– Turisme bidrager til at skabe vækst og beskæftigelse i alle dele af Danmark. Med de 10,3 mio. kr. ønsker regeringen og aftaleparterne bag planlovsaftalen at løfte udviklingen af turismen i landdistrikterne, så vi får skabt bedre turistoplevelser. Initiativet er en del af en samlet national turismestrategi, hvor vi ønsker at tiltrække flere turister til Danmark og udnytte de vækstpotentialer Danmark og landdistrikterne har, siger ministeren.

Flere projekter har fokus på mindre aktører, som skal give turisterne et bredere udbud af oplevelser. Tematisk går projekterne på blandt andet cykel- og outdoorturisme, gastroturisme, kulturturisme, tilbud til personer med funktionsnedsættelser, temaevents og strategisk destinationsudvikling.

En del af turismeprojekterne bygger på samarbejde mellem forskellige turismeaktører, der i fællesskab vil løfte lokale potentialer og igangsætte en fælles markedsføring – fx et projekt, der vil udvikle en turismeklynge omkring lokale kalkgruber og flagermus ved Viborg.

Foto: evm.dk

 

Forfatter

Related posts

Top