100 nye sygeplejersker på vej til Region Nordjylland

Regionsrådet i Nordjylland har besluttet at tilføre ekstra penge til regionens hospitaler. Pengene skal bruges til at skaffe nye ekstra sygeplejersker og kommer fra finansloven, hvor der på landsplan blev afsat midler til i alt 1.000 nye sygeplejersker.

– Nu kommer der finansiering til ansættelse af ekstra sygeplejersker. Det bliver til konkret hjælp for patienterne. I Nordjylland har vi politisk aftalt, at de ekstra sygeplejerskehænder især skal rettes mod de akutte og medicinske områder samt det nære og udadvendte sundhedsvæsen. Her ved vi, at presset er rigtig stort, så det er glædeligt, at der kommer et løft, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).

I finansloven for 2020 og 2021 er der afsat midler til 1.000 ekstra sygeplejersker i alle landets regioner. For Region Nordjylland betyder det mulighed for ansættelse af cirka 50 sygeplejersker i år. Fuldt indfaset i 2021 betyder det cirka 100 sygeplejersker ekstra.

Der tilføres alene i år omtrent 25 millioner kroner til Aalborg Universitetshospital, mens Regionshospital Nordjylland får tilført lidt over 6 millioner kroner. Pengene skal hospitalerne selv fordele til de afdelinger og områder, hvor de lokalt finder, at pengene får mest mulig gavn.

600 millioner kroner til psykiatrien
Der er med finansloven også afsat yderligere omkring 600 millioner kroner på landsplan til en styrkelse af psykiatrien.

Ansættelse af yderligere sygeplejersker i Psykiatrien i Region Nordjylland forventes at blive finansieret via de øremærkede penge til netop psykiatrien, hvorfor de ekstra sygeplejersker skal findes til regionens to somatiske hospitaler.

For at sikre, at der for pengene findes så mange sygeplejersker som overhovedet muligt, har Regionsrådet også besluttet at nedsætte en administrativ følgegruppe, der skal sikre, at der bliver gjort en maksimal indsats for at skaffe flere sygeplejersker.

Foto: Aalborg Universitetshospital

Forfatter

Related posts

Top