100 mister dagpenge i Thy

100 medlemmer hos 3F Thy-Mors og HK står til at gå væsentligt ned i indtægter, når de mister retten til dagpenge, viser nye tal fra AK-Samvirke.

Henriette Bunch Jensen fra 3F siger til Thisted Dagblad, at fire personer allerede er faldet helt ud af dagpengesystemet, mens 50 er på den lavere arbejdsmarkedsydelse.

Det er ikke givet, at man har ret til kontanthjælp, når dagpengene og siden arbejdsmarkedsydelsen forsvinder. Hvis ens ægtefælle eller samlever kan forsørge en, eller man har formue, som man kan leve af, så opfylder man ikke retten til kontanthjælp.

3F anser behandlingen af de ramte for uværdig.

Forfatter

Related posts

Top