1. maj læserbrev : Tonen online

Af Jens Dahlgaard
Kommunalbestyrelsesmedlem for Socialdemoraterne
Morsø

Danmark er et demokratisk og frit land. Vi er stolte af vores frisind, forskellighed, forståelse for andre, retten til at ytre os og i det hele taget vores demokratiske og frie tilgang til åbne diskussioner i vores samfund.

Det har altid været en naturlig del af vores debatform, at vi har ret til at være uenige, nogle gange endda bevidst for uenighedens skyld. At være uenige giver vores debatkultur den naturlige gødning, som gør os alle klogere, giver nye perspektiver og vinkler og gør os mere sikre på vores holdninger. Man kan sige, at vores holdninger ligesom bliver testet af. Dette er en helt grundlæggende del af vores forståelse af danskhed og demokrati.

En stor del af nutidens debatsteder har, i takt med den teknologiske udvikling, flyttet sig fra de gamle, traditionelle og kendte trykte medier, til den nye og mere lettilgængelige verden online. Facebook er blevet en af de helt store og nye debatsamlingssteder. Facebook er et direkte medie, hvor alle let kan få adgang til diskussioner, udtrykke personlige holdninger, og i det hele taget prøve at påvirke andre. Det er absolut en god ting for vores demokrati og en gevinst for ytringsfriheden. Det er nemlig ikke længere medieformer som avis, TV og radio, der har patent på den meningsdannende del.

Desværre giver den lette og direkte adgang også muligheden for, at man kan udtrykke sig, som man vil. Ikke at det i sig selv er problemet naturligvis, men umiddelbarheden og spontaniteten i diskussionerne giver også en fælles forpligtelse til at fokusere på ”bolden” og ikke ”manden”, for at bruge et udtryk fra fodboldverden.

Når man følger debatter, kommentarer og skriverier online, både lokalt og globalt, tager det ikke lang tid, før man støder på hårde, stødende og ukritiske indlæg. For mig at se, har vi her alle en særdeles vigtig samfundsmæssig opgave, hvor vi må hjælpe til med at sikre den gode tone. Alle mennesker har ret til at have præcis de holdninger, de har. Det er jo det, vi elsker ved demokratiet, men med denne ret skal vi også hjælpe hinanden med at sikre, at vi ikke kommer ud på sidespor, hvor det mere handler om at skade, ramme eller udstille andre.

Bliver debattonen usaglig, modarbejdende og direkte stødende, gør vi demokratiet en bjørnetjeneste. Lysten til at deltage vil gradvist forsvinde, og så bliver der kun det unuancerede tilbage. Den negative debatkultur vil medføre, at vi aldrig kommer længere end til overfladerne i diskussionerne. Vores positive påvirkning og afprøvelse af hinandens holdninger vil forsvinde. Det bliver ligegyldigt. Man gider ikke deltage.

En af de store fælles demokratiske opgaver må derfor være, at vi skal holde os på sporet, tale ordentlig til hinanden og i det hele taget forsøge at genskabe et diskussionsmæssigt sammenhold. Det vil uden tvivl give os bedre, dybere, hyppigere og mere spændende debatter og meningsudvekslinger. Det er yderst vigtigt for vores demokrati.

Foto : Morsø Kommune

Forfatter

Related posts

Top