Voldsom stigning i antallet af underretninger børns mistrivsel

For nyligt fortalte vi, at antallet af underretninger om børn og unge der mistrives i Thisted Kommune, er steget med 28%. Også antallet af underretninger er steget på Mors.

Fra 2015 til 2017 er antallet af underretninger steget med hele 89%. Center for Børn og Familier på Mors oplyser, at man i øjeblikket har 635 aktive sager. Ud af disse sager er der 530 familierådgivningssager og 132 handicap sager. Enkelte familierådgivnings og handicapsager overlapper hinanden ved, at der er en indsats på barnet i begge kategorier.

Antal underretninger i Morsø Kommune de seneste år:
Pr. 31.12.2015 var der modtaget 263 underretninger
Pr. 31.12.2016 var der modtaget 294 underretninger
Pr. 31.12.2017 var der modtaget 497 underretninger.

Fra og med år 2015 er optælling og indberetning af underretninger til statistik og til Ankestyrelsen sket ved at tælle såvel antal underretninger som antal børn, hvilket vil sige at én underretning, der nævner eksempelvis 3 børn, tæller som 3 underretninger, lige som der kan komme flere underretninger på det samme barn.

Før år 2015 blev en underretning med 3 børn i samme familie optalt som 1 underretning. Underretninger før år 2015 kan derfor ikke sammenlignes med underretninger modtaget fra og med år 2015.

Antallet af anbringelser uden for hjemmet
Center for Børn og Familier kan ikke oplyse om, hvor mange børn der blev anbragt i årene 2015-2017.

– Dette tal vil altid varierer fra måned til måned, og der kan derfor ikke laves en mere præcis beregning herpå. Denne variation sker pga. bl.a.: overgang til det 18. år, barnet/den unge flytter til anden kommune, nye sager hvor der sker anbringelser, hjemgivelser mv., fortæller chefsekretær Julie Aggerholm.

I hele år 2016 var der et gennemsnit på 73 anbringelser, hvor der i år 2017 var et gennemsnit på 74 anbringelser.

– Hertil skal det også nævnes, at ovenstående tal udelukkende er i vores egne sager, og alt-så ikke sager som der er refusion på, siger Julie Aggerholm.

Forfatter
Top