Veteraner indvier klublokaler i Vestervig

Thy Veteraners nye klublokaler i Vestervig er etableret i lyntempo, og derfor kan Kaj Kirk, der er formand for Klima- Miljø- og Teknik udvalget i Thisted Kommune også allerede klippe snoren, når lokalerne indvies lørdag eftermiddag.

Lokalerne skal være et nyt mødested for lokale krigsveteraner, der hermed får et sted, hvor de kan mødes og have socialt samvær, en også bearbejde de voldsomme oplevelser, de har haft under udsendelsen.

– Veteranerne og deres familier skal udover at mødes i de nye lokaler også i endnu højere grad involveres i det lokale foreningsliv og deltage i klubbernes aktiviteter og således styrke sig selv og lokalsamfundet. Udover det gensidige samarbejde vil Thisted Kommune og lokalsamfundet også gerne anerkende veteranernes indsats og give støtte i hverdagen, fortæller Sten Lauridsen der er daglig leder og medlem af Styregruppen bag projektet.

En arbejdsgruppe på seks lokale krigsveteraner står sammen med en deltidskoordinator i spidsen for aktiviteterne i mødestedet.

Lokalerne er finansieret af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, mens Thisted Kommune projektholder og Aktivitetscenter Vestervig-Agger står for etableringen og driften af mødestedet.

Foto : Forsvaret

Kæmpe behov for et center
Det er aktivitetscentrets håb, at den deltidsansatte koordinator Rikke Parmo Nielsen med tiden kan blive veterankoordinator for hele Thisted Kommune og stedet kan vise sit værd gennem rigtig mange år.

– For der er ingen tvivl om behovet er stort. De fleste veteraner har en rigtig fin tilværelse, men der er stadig et stort behov for at være sammen med mennesker, der har haft de samme oplevelser og få en anerkendelse af den indsats man har gjort i udlandet. Alle mennesker møder bump på vejen og så er det rigtig rart at kunne trække på fællesskabet, påpeger Sten Lauridsen.

Udover den lokale vinkel er Thy veteraners mission også at arrangere weekendtræf for tidligere udsendte hold og arrangere familiedage med deltagere fra de nærliggende byer.

Byggeriet er gået stærkt
Som en del af statens indsats for krigsveteraner blev der i efteråret 2016 udbudt en pulje til initiativer i eksisterende kultur – og aktivitetscentre under områdefornyelse. Thisted Kommune tog bolden op og bød ind sammen med Aktivitetscenter Vestervig- Agger ind et projektet.

Den 11. maj år kom bevillingen og hen over sommeren har håndværkerne bygget de nye klublokaler indenfor de eksisterende rammer i aktivitetscentret.

 

Indvielse sker med kæmpe fest lørdag
Lørdag eftermiddag kl. 14.15 klipper Kaj Kirk, formand for Thisted Kommunes Klima, Teknik- & Miljøudvalg, snoren for det nye center.

De forskellige værn og Beredskabet vil møde op med forskelligt materiel og det vil være en god lejlighed til at få en snak med krigsveteranerne. Det vil også være muligt at møde ”månedens kriger” december 2016 i Kabul Afghanistan, sprængstofshunden Obelix.

Derudover vil veteran Torben Jensen Vestervig præsentere stedet og ideen bag.

Hovedtaleren, som vil sætte det hele i perspektiv er Oberstløjtnant Charlotte Wetche, Chef for kompetence- og uddannelsessektionen ved Hærstaben i Forsvarskommandoen.

Det nye center ligger på Teglgaardvej 5 i Vestervig.

Læs mere her

Forfatter

Related posts

Top