Udlændingestyrelsen lukker Børnecenter Rovvig

Antallet af asylansøgere har de senere år svinget voldsomt, hvilket bl.a. er kommet til udtryk i antallet af asylcentre. Men nu falder antallet af asylansøgere i en sådan grad, at Udlændingestyrelsen nu lukker en række asylcentre.

Det drejer sig bl.a. om Børnecenter Rovvig på Mors, der er drevet af Vesthimmerlands Kommune. Sammen med en række andre centre lukkes centeret frem mod sommer.

Udlændingestyrelsen har tidligere varslet, at Asylcenter Hanstholm lukker inden udgangen af marts i år. Foto: Thisted Kommune

Opgaven er tilendebragt
Selvom Børnecenter Rovvig er drevet af Vesthimmerlands Kommune, er det Morsø Kommune der har stået for selve skoledelen.

Borgmester Hans Ejner Bertelsen blev informeret om lukningen i går:

– Man må jo glæde sig over, at der ikke længere er brug for et center for uledsagede børn. Nu kan man sige, at opgaven er tilendebragt, siger han.

Stort fald i antallet af asylcentre
I starten af 2016 var der således 98 asylcentre i drift, og ved udgangen af samme år var antallet nedbragt til 55 centre. I 2017 blev antallet af centre yderligere nedjusteret fra 55 til 25, og allerede i starten af 2018 lukkes der altså nu yderligere centre.

– Der indrejser fortsat relativt få asylansøgere, sådan som det har været tilfældet igennem hele 2017. Og i takt med, at der behandles flere asylsager, end der kommer nye ind, får vi flere tomme pladser i asylcentersystemet, siger kontorchef i Udlændingestyrelsen Thomas Mortensen i en pressemeddelelse.

 

Forfatter

Related posts

Top