Uddannelsesminister: Det er for let at få et 12-tal

Noget tyder på, at der uddeles for mange topkarakterer i det danske uddannelsessystem, lyder det fra uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) på baggrund af en evaluering af brugen af syv-trinsskalaen.

I evalueringen er forventningerne blevet sammenlignet med de givne karakterer siden skalaens indførsel. Og her overgår virkeligheden forventningerne, hvad angår mængden af 12-taller.

Det var forventet, at hver tiende beståede karakter vil være en topkarakter.

Siden indførslen af syvtrinsskalaen er andelen af topkarakteren, 12, på de videregående uddannelser steget stødt fra det forventede til, at det i 2016 var mere end hver sjette af de bestående karakterer.

Evalueringen er første del af den samlede evaluering af brugen af syvtrinsskalaen. Regeringen oplyser, at den vil afvente resten af evalueringen, som er færdig til efteråret, før den fremlægger initiativer.

/Ritzau/

Forfatter

Related posts

Top