Tilskud fra Socialstyrelsen skal hjælpe handicappede på Kulturmødet

Igen i år er det lykkes for Morsø Kommune at hente et tilskud hjem fra Socialstyrelsen.

Mere præcist drejer det sig om 377.000 kr. fra styrelsens pulje “Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap”. Det skriver Morsø Folkeblad.

Pengene skal bruges på projekt “Fra jord og fjord til samvær og kultur” – et projekt der ifølge folkebladet handler om, at borgere med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne skal have mulighed for at deltage i aktiviteter og socialt samvær i fritiden. Projektet skal især give de udviklingshæmmede mulighed for at deltage aktivt i Kulturmødet Mors.

Sidste år fik Morsø Kommune også støtte fra puljen. Dengang gik pengene til Projekt Klubben på Akitivitetscentret på Enghavevej.

Forfatter

Related posts

Top