Thisted Musikteater i balance

Thisted Musikteaters drift og økonomi er i balance, bestyrelsen har netop godkendt og underskrevet årsrapporten for 2017, med en omsætning på knap 1 mill. kr. kom man ud af året med et lille underskud på 3.000 kr. Kassebeholdningen er på 160.000 kr. og egenkapitalen godt 7 mill. kr.

Personalet udgøres af fire deltids medarbejdere, der tilsammen udfylder knap en heltidsstilling.

Musikteatret arbejder fortsat med udvikling af kulturlivet i kommunen, og vil også i årene fremover kendes som Kulturhuset i Thy. Musikteatret har et godt samarbejde med Thisted kommune og KulturRummet og satser på en bred samarbejdsflade med foreninger og kulturaktører i regionen og i det nordvestjyske område.

I samarbejde med naboer og Thisted kommune bidrog Musikteatret i 2017 til renoveringen af Christen Kolds Plads, der i dag fremtræder som en åben og lys plads ved siden af Musikteatret.

Thy Teater fraflyttede de sidste lejede lokaler ved nytår og 2017 var således det første år uden lejeindtægter der fra.

Der var knap 100 arrangementer i huset sidste år. Rytmiske musik var den genre der fyldte mest med 23 koncerter. Spillestedet Thy var den mest aktive enkeltarrangør i Musikteatret med 11 koncerter i 2017, nogle i samarbejde med foreninger som Jazz i Thy og Rytmus. Spillestedets koncerter i Musikteatret samlede i alt 2300 gæster, hvilket er meget tilfredsstillende.

Thisted Musikteater fik moderniseret vedtægterne sidste år, så de er klare og tidssvarende, vedtægterne blev godkendt af Thisted kommunalbestyrelse.

Thy Teater er trådt ud af Musikteatrets bestyrelse, til gengæld er Alive Festival og Thy Rock trådt ind.

Foto : Thisted MusikTeater

Forfatter

Related posts

Top