Thisted FC tilbage på sporet økonomisk og sportsligt

Thisted FC Elite A/S har afholdt deres årlige generalforsamling for selskabets aktionærer, og der var fremmødt 50 aktionærer til generalforsamlingen.

Bestyrelsen kunne for 2015 fremlægge et årsregnskab som viser et overskud på 154.732 kr., hvilket bestyrelsen betegner som tilfredsstillende. Alle forretningsområder viser en pæn vækst og der er samtidig foretaget gennemgribende besparelser på flere områder. Overskuddet er overført til egenkapitalen som herefter udgør 3.132.330 kr.

Det blev samtidig afslutningen på en turnaround proces som bestyrelsen iværksatte i foråret 2013 for at genetablere tilliden til Thisted FC Elite A/S efter flere år med økonomiske vanskeligheder og en truende konkurs i 2012. 2015 blev også året, hvor selskabet fik en afklaring på selskabets gæld i forbindelse med stadionbyggeriet i 2006/2007 og dengang klubben sikrede sig oprykning til 1. division for første gang i historien.

Aktionærkredsen genvalgte Indehaver Kurt Holm, Thisted Motor Compagni A/S og Advokat Henrik Tinggard, Advokathuset Funch & Nielsen til bestyrelsen. For moderklubben Thisted FC blev bestyrelsesformand Niels Jeppesen, Claus Have og Jan Kristensen genvalg for en 1årig periode.

Forfatter

Related posts

Top