Tag Archives: Morsø Kommune

Udvalgsformændene på Mors skal have mere i løn

For et års tid siden aftalte den gamle kommunalbestyrelse i Morsø Kommune, at vederlaget til udvalgsformændene i 2018 skal hæves. På et møde i økonomiudvalget i dag, skal ændringerne vedr. styrelsesvedtægterne behandles første gang. Ønsket er, at hæve lønnen til Kommunalbestyrelsens udvalgsformænd og Kommunalbestyrelsens 1. næstformand svarende til 25 % af borgmesterens vederlag, mod de 20%

LÆSERBREV : affaldsproblem kan løses let

Af Anette Svindborg Kandidat til kommunalbestyrelsen for Dansk Folkeparti på Mors Utætte papirsposer, stanken om sommeren, problemerne med at manøvrere affaldsbeholdere rundt i glatte indkørsler om vinteren, det har været virkeligheden for både borgere og renovationsarbejdere siden Morsø Kommune i 2014 satte gang i deres 2013 – 2024 affaldsplan. Selvom undersøgelser, ifølge en artikel fra

LÆSERBREV : en sejr til alle unge

Af Jakob Kortbæk (A) Medlem af kommunalbestyrelsen på Mors SÅDAN! I Socialdemokratiet har vi længe arbejdet for, at få indført gratis psykologhjælp til unge i Morsø kommune. Og nu bliver det en realitet. Med det kommunale budgetforlig er der sat 250.000 kr. af til psykologhjælp til unge 18-25- årige. I alt har 26 kommuner indført

Top