Styrelsen for Patientsikkerhed godkender sygehuset

Styrelsen for Patientsikkerhed var på tilsynsbesøg på Regionshospital Nordjylland, Thisted den 6. december 2016, hvor styrelsen efterfølgende pegede på en række forhold, som skulle forbedres så som instrukser, medicinhåndtering og kontinuitet blandt læger. Det er der fulgt op på via en handlingsplan fra hospitalsledelsen, og styrelsen konkluderer nu:

Styrelsen for Patientsikkerhed har efter tilsynsbesøget den 6. december 2016 og vurdering af det efterfølgende modtagne materiale den 1. marts 2017 fra hospitalsledelsen ved Regionshospitalet Nordjylland, Thisted konkluderet, at Regionshospitalet Nordjylland, Thisted nu opfylder Styrelsen for Patientsikkerheds anbefalinger og krav forbundet med tilsynet.

– Det er vi rigtig glade for. Det har været en lang og hård ventetid for os alle. Nu er styrelsens endelige rapport landet, og vi er godt i gang med at implementere vores handlingsplan, siger hospitalsdirektør Henrik Larsen.

Styrelsen var på tilsynsbesøg, fordi de havde fået kendskab til nogle enkelte kritisable patientsager, som hospitalsledelsen allerede var i gang med at handle på.

– I forbindelse med at styrelsen var på besøg, har vi bl.a. gennemgået kvaliteten og patientforløb inden for enkelte specialer og på tværs af specialer. Vi har samtidig lavet en 360 graders gennemgang af hospitalet, som vi fremlægger resultatet af over for Regionsrådet den 25. april. Med andre ord har vi lavet en meget grundig gennemgang af akuthospitalet, siger koncerndirektør Anne Bukh.

FAKTA:
Styrelsen for Patientsikkerheds endelige rapport

Forfatter

Related posts

Top