Stor interesse for Veterancafe i Nykøbing

Torsdag eftermiddag afholdt Morsø kommune informations- og opstartsmøde for en veterancafé på Mors. Kommunen havde inviteret både Forsvarets Veterancenter, og Veterancafeen i Skive som oplægsholdere og som vidensbank.

Næsten 30 interesserede, størstedelen veteraner, var mødt op for at høre nærmere om forslaget.

Jobcenterchef Jan Pedersen fra Morsø kommune både indledte og afsluttede mødt med at takke de mange fremmødte for opbakningen.

Resultatet af opstartsmødet blev, at en arbejdsgruppe blev sammensat, med henblik på at starte en cafe op. Det er endnu ikke afgjort hvor cafeen skal ligge, men det er sandsynligt at den starter op i lokaler kommunen stiller til rådighed.

Midler til drift skal primært søges ved bl.a. Veteranstøtten, eller i en særlig pulje under Veterancenteret, og der vil formentlig være opbakning fra lokale fonde og sponsorer. Cafeen skal, ligesom alle andre cafeer, drives fuldstændig af frivillige, der arbejder ulønnet, men der skal finansiering til bl.a. lokaler og øvrig drift, da det også er meningen at det skal være gratis for veteraner at komme i cafeen.

I samme ånd skal man heller ikke være medlem af noget, men man kan både møde op. Under mødet blev der i drøftelserne lagt vægt på at tilbuddet også gjaldt de pårørende, både koner, mænd og børn, som også er en del af veteranens netværk.

Til arbejdsgruppen meldte sig en håndfuld stærke veteraner fra Mors, som nu i dialog med kommunen skal finde lokaler og et godt tidspunkt at starte cafeen, og i gang med at søge midlerne hjem.

Niels Klingenberg Vistisen, næstformand i Danmarks Veteraner Thy-Mors-Salling deltog i mødet, og han roste igen Morsø kommune for at tage initiativet.

– Det er sjældent at man ser en så aktiv og engageret kommune, og selvom jeg kan rose de som deltog i dag, så er det i den grad også politikerne som bakker op om det, og dermed anerkender Danmarks Veteraner for deres indsats. Jeg håber der kommer en god café ud af det, og at alle veteraner på Mors vil bakke op om det og deltage, sagde han.

Forfatter
Top