Spinraza igen på dagsordenen: Det skal Medicinrådet diskutere

På onsdag mødes Medicinrådet, og på dagsordenen er bl.a. Spinraza – en medicin som SMA-patienter, herunder den 2-årige Merle Hermansen fra Nykøbing, i følge et engelsk studie kan få stor gavn af.

Af dagsordenen for mødet fremgår det, at Rådet indstilles til at godkende et udkast til Medicinrådets anbefaling vedrørende nusinersen (Spinraza) som standardbehandling.
På mødet vil Sundhedsvidenskabelig konsulent Dorte Glintborg holde en præsentation, ligesom også Susanne Thiesen Gren og Thea Christesen der også begge er sundhedsvidenskabelige konsulenter, vil deltage på mødet.

Formænd har ingen kommentarer
Det har ikke været muligt at få en kommentar fra de to formænd i Medicinrådet, Jørgen Schøler Kristensen og Steen Werner Hansen, idet Rådets kommunikationskonsulent Karen Agerbæk Jørgensen oplyser, at formændene ikke udtaler sig om dagsorden før rådsmøderne. Det er dermed endnu uklart, om Medicinrådet fortsat ikke ønsker at anbefale Spinraza som standardbehandling, eller om de seneste studier har ændret deres holdning til medicinen.

Medicincrådet mødes onsdag formiddag kl. 10.

Foto: Privatfoto

Forfatter

Related posts

Top