Spændende foredrag med krigs-kirurg

Berth Larsen er tidligere overlæge på Thisted Sygehus, Kirurgisk Afdeling siden 1987. Han gik på pension for nogle år siden, men er stadig aktiv som konsulent og arbejder i dag med sygdomme i nyrer, blære og prostata i Urologisk Ambulatorium på sygehuset.
Torsdag 18. januar kl. 19.00 holder han foredrag i Snedsted Hallens Cafeteria med Diabetesforeningen Thisted Lokalforening som arrangør.
Foredraget handler om Berth Larsen’s kontrakt med Forsvaret og hans udsendelser til forskellige felthospitaler i Afghanistan ialt 4 gange som krigskirurg.:
– De første 3 gange var jeg udsendt som enkeltperson og arbejdede på tyske og canadiske felthospitaler. Den sidste gang var jeg udsendt sammen med det danske militærs felthospital. Danskerne overtog det britiske felthospital i 3 måneder.
Forfatter

Related posts

Top