Panik før lukketid i Venstre…

Af Simon Kollerup (S), fiskeriordfører og Ib Poulsen (DF), fiskeriordfører

At Venstre i Thy er i panik før lukketid her kort før kommunalvalget, bliver tydeligt, når man læser Søren Kanne Zohnesens (SKZ) indlæg, hvor han krampagtigt forsøger at gentage påstande, som er blevet tilbagevist tidligere.

Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er bestemt ikke enige om alting, og det er vi som folketingspolitikere heller ikke. Men på fiskeriområdet er det nu kommet frem, at der er og har været yderst tvivlsomme forhold. Både på myndighedssiden og i den allerøverste del af fiskeriet. Venstre har krampagtigt forsøgt at undgå, at sagen om de såkaldte kvotekongerne skulle frem, og de har kæmpet imod, at der skulle gøres noget ved dem. Det lader desværre til, at SKZ deler sit partis opfattelse på det punkt.

Det er i øvrigt ikke vores opfattelse, at der for alvor er kvotekonger i Thisted Kommune. For en kvotekonge er ikke bare en stor fisker med et stort fartøj, som tjener store penge. Det er fiskerne velundt, når de kan lave en god forretning i et af de fineste, historiske erhverv, Danmark har. En kvotekonge omgår reglerne og intentionerne bag reglerne. Og det er dét, som skal stoppes.

Et gammelt ordsprog lyder, at usandheder og falsk påstande bliver ikke mere rigtige af at blive gentaget, og derfor er det en skam, at SKZ ikke har forberedt sig og gjort sit hjemmearbejde bedre, før han farede i blækhuset med sit lille læserbrev. Sandheden om fiskeripolitikken er, at den Fiskeripakke, som Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti samlede et meget bredt flertal bag, har gavnet hele dansk fiskeri. Der er fremgang i fiskeriet og har været det i en flere år nu. Fiskeripakken skaber større sikkerhed for fiskernes finansiering i banken med en fordobling af opsigelsesvarslet på kvotesystemet. Fiskeripakken tilfører 10 mio. kr. til generationsskifte i fiskeriet. Støtte til uddannelsesskibet i Thyborøn – og ja, en tiltrængt støtte til kystfiskeriet, hvor kvotemængder målrettes kystfiskeriet for at løfte denne del af fiskeriet. Men på en intelligent måde. Nemlig sådan, at eventuelt uopfiskede mængder tilfalder og opfiskes af det øvrige fiskeri. Det sikrer en høj kvoteudnyttelse og dermed værdier lokalt og i Danmark.

Så kære Venstre. Lad os nu fokusere på at skabe et sundt, et bæredygtigt og virksomt fiskeri. Meld jer ind i kampen i stedet for en misforstået beskyttelse af de brodne kar allerøverst i erhvervet. Fiskeriet er et meget vigtigt erhverv for Danmark og i Thisted Kommune, og derfor er det bydende nødvendigt, at der er orden på fiskerimyndighederne, og at kvotekonger som omgår reglerne skal bremses til gavn for alle de fiskere, som overholder dem. Gør vi ikke noget, så bliver de en trussel mod fiskeriet lokalt og i mange andre områder af Danmark.

Og kære Søren Kanne Zohnesen. Vi håber, at du vil forberede dig bedre til dine måske kommende møder i kommunalbestyrelsen end til dit læserbrev mod Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Ellers kommer det til at ligne panik før lukketid for Venstre i Thy, og det falder til jorden med et brag.

 

Forfatter

Related posts

Top