Norsk firma har kig på Hanstholm

Det norske firma Nutrimar overvejer at etablere en produktion Hanstholm, skriver Thisted Dagblad.

Nutrimar er en virksomhed, der har arbejdet innovativt med metoder til at udnytte biprodukter (skind, ben og indvolde) fra laks til at skabe højværdivarer i form af fiskeprotein.

Direktør Erik Hernes fortæller, at firmaet lige nu er i gang med at undersøge, hvorvidt der er restprodukter nok i Hanstholm til, at man kan etablere en produktion.

Det er blandt andet havneudvidelsen og det faktum, at 70 procent af al fisk i Danmark i dag landes i Hanstholm, der gør placeringen interessant.

Foto : Hanstholm Havn

Forfatter

Related posts

Top