Moral er en god ting

Af Kristian Bro
Spidskandidat for Grøn Liste for Sandhed og Retfærdighed, til Thisted Kommunalbestyrelse og Ældrerådet

Moral er en god ting. Dobbeltmoral er endnu bedre? “Hvordan kan socialdemokraterne hævde at Thisted Kommune er en klimakommune når de hver gang stemmer imod vindmøller?” var et spørgsmål fra salen ved vælgermødet hos Thy-Mors Energi. Hvordan hænger det sammen at en spidskandidat for et grønt parti taler om bæredygtighed og samtidig tager på bjørne-safari i Canada? Enhedslisten skriver i præsentationsfolderen om “aftaler bag lukkede døre” men fortæller ikke noget om de aftaler. Hvorfor lader en påstået klimakommune bestyrelsen i Thisted Varmeforsyning føre energi- og klimapolitik uden politikere i bestyrelsen – og uden at generalforsamlingen høres? Og hvorfor bliver en 16 millioner kroners “fejl”investering af fjernvarmerør til Klitmøller godkendt af Klima- Miljø- og Teknikudvalget (hvortil der ikke er adgang for presse eller tilhørere) i den sidste uge af sommerferien – og ikke af byrådet, hvor der er gennemsigtighed? Hvorfor har Thy-Mors Energi sat intelligente elmålere op hos alle, hvilket muliggør lavere pris for strøm om natten – og så lader prisen være den samme nat og dag (fejlinvestering i millionklassen?) Hvorfor taler Alternativet og SF og Enhedslisten om tvungen økologisk mad når vi ved, at økologisk dyrkning giver ringere udbytte pr arealenhed og at Danmark i givet fald skulle bruge det halve af Sydslesvig for at dyrke det samme som i dag? Hvorfor taler alle om bæredygtighed og køber større biler og flyver sydpå en ekstra tur? Grøn Liste for Sandhed og Retfærdighed har et slogan: Jo mindre du tjener – jo grønnere! Spids- (og borgmester-?) kandidaten har ingen bil og har ikke været ude at flyve i 10 år og har bygget sit hus af genbrugsmaterialer. Det starter med én selv al den snak om bæredygtighed. Jeg opfordrer til at der organiseres en food-bank der kan uddele mad der ellers ville blive smidt ud. Og gætter på at det bliver en frikirke der gør det. KraftVarmeVærk Thisted forudser at der i 2018 skal importeres 15.000 tons affald fra Tyskland (det kommer ikke mere sejlende fra Storbritannien til Aalborg) og jeg tror at affaldsmængden fra Thy + Mors falder til 30.000 tons i 2018. Er det bæredygtigt? Gyldendals Ordbog: bæredygtig udvikling, en brug af Jordens resurser, der skaber balance mellem udnyttelse og beskyttelse, så vi ikke ødelægger vort livsgrundlag. En bæredygtig udvikling skal sikre menneskenes nuværende behov uden at forringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres”.
Forfatter

Related posts

Top