Messe på Mors viser stærkt samarbejde

Hvad kan jeg blive, og hvor langt skal jeg rejse væk for at blive det? Vigtige spørgsmål for et ungt menneske på vej ud i livet. Måske er svarene, at uddannelsen og jobbet findes lokalt.  Uddannelses- og Erhvervsmessen torsdag den 16. november er et godt sted at danne sig et overblik over områdets muligheder.

Messen afholdes på Dueholmskolen i Nykøbing Mors fra kl. 17 til 20. Her kan elever fra 7. til 10. klasse på Mors tage forældrene med og møde de lokale uddannelser og arbejdspladser.

Aktiv indsats fra erhvervslivet
Det er fjerde gang, at der er uddannelsesmesse på Mors. Sidste år kom erhvervslivet med og seks virksomheder deltog. Messen afvikles i år i samarbejde med Morsø Erhvervsråd samt Morsø Tømrer- og Snedkerforretning A/S. Det er Morsø Erhvervsråd, der står for rekruttering af virksomheder, og det arbejde har båret frugt. 15 lokale virksomheder har sagt ja til at deltage.
Direktør Per Søndergaard fra Morsø Erhvervsråd glæder sig over den flotte og vigtige opbakning:

– I kampen om fremtidens kvalificerede arbejdskraft spiller sammenhængen mellem erhverv, arbejdsmarked og uddannelse en afgørende rolle.  Med den høje virksomhedsdeltagelse er Uddannelses- og erhvervsmessen i år et mønstereksempel på, at erhvervslivet på Mors gør en aktiv indsats både for de unge og for selv at finde fremtidens medarbejdere, siger Per Søndergaard.

Foto : Per Søndergaard, Morsø Erhvervsråd

 En vigtig kombination
Kombinationen af de mange lokale virksomheder og 15 uddannelses-udstillere gør messen til et endnu stærkere tilbud for de unge, mener Anette Rødbro, som er gruppeleder for UU Mors (Ungdommens Uddannelsesvejledning).

– Vi er rigtig stolte over, at så mange virksomheder ønsker at deltage i messen og dermed være med til at vise de unge vejen til netop deres fag. Vi tror, det betyder rigtigt meget, at de unge kan tale med en praktiker samtidig med de får oplysninger om krav til uddannelsen, fortæller Anette Rødbro.

Ros til uddannelser
Hun roser ungdomsuddannelserne for den flotte opbakning til messen. Samtlige i området deltager igen i år. Dueholmskolen roses også. Især for at gøre det obligatorisk for skolens elever at møde op på messen. Anette Rødbro tilføjer, at messen er blevet til det sted, hvor både elever og forældre kan orientere sig om de mange lokale muligheder. Messen giver mulighed for at få viden om de forskellige uddannelser, uden fysisk at skulle besøge samtlige af dem. Messen viser også, at man kan blive til mere lokalt, end man måske lige regner med.

Fakta
Ved at besøge messen får både forældre og elever blandt andet mulighed for:
– at skaffe viden om uddannelsernes indhold
– at få mere viden og forståelse for de krav, der stilles på ungdomsuddannelserne
– at få viden og forståelse for de kvalifikationer lokale virksomheder efterspørger
– at få viden om alternative uddannelsesveje, når der indføres adgangsbegrænsning på de gymnasiale uddannelser

 Virksomheder på messen
·         Morsø Tømrer og Snedker forretning A/S
·         Dencker A/S
·         Brændselsforeningen
·         Ford
·         Thisted Forsikring
·         Poulsen El-Service
·         Thy-Mors Energi
·         BILA
·         Tømmergården
·         KPK Døre og Vinduer
·         Outrup Vinduer og Døre
·         Murerfirmaet Gunnar Klausen
·         Spar Nord
·         KC it
·         Apoteket
·         Jesperhus

 Uddannelser på messen
·         Morsø Gymnasium – STX
·         Teknisk Gymnasium – HTX
·         Morsø Handelsgymnasium – HHX
·         Handelsskolen – EUD/EUX
·         Thy – Mors HF & VUC
·         EUC Nordvest – Tekniske Erhvervsuddannelser
·         Social og Sundhedsskolen i Thisted
·         Skive Tekniske Skole
·         10’ eren
·         Blidstrup Efterskole
·         Galtrup Efter skole
·         STS
·         AfS
·         Fiskeri skolen
·         UU-Mors
·         KUU, EGU og STU

Forfatter

Related posts

Top