LÆSERBREV : Flere læger til Mors og Thy

Af Lauge Larsen
Medlem af komunalbestyrelsen på Mors

Kandidat til Regionsrådet i Nordjylland

Der er netop indgået en aftale mellem de praktiserende læger, PLO, og Danske Regioner.

Det er en god aftale på mange måder, selv om den ikke løser alle problemer vedrørende lægedækningen i vores område.

Det er en god aftale, fordi de praktiserende læger bliver endnu mere centrale i sundhedssystemet: Lægerne skal have flere opgaver, køre mere på sygebesøg og  tage sig mere af de kronisk syge. Lægerne kan kun nå disse ekstra opgaver, hvis der hos dem bl. a. ansættes flere sygeplejersker. Det er godt, fordi det er en god udnyttelse af ressourcerne.

Det er også en god aftale, fordi læger i visse områder, får et større grundvederlag.

Det vil bl. a. komme til at gælde på Mors. Det skulle gerne trække flere læger til området.

Der vil blive bedre adgang til delepraksis og til at ansætte læger i den sidste del af deres uddannelse.

Samtidig er der tidligere åbnet for, at læger på regionsklinikken i Øster Jølby kan arbejde både på sygehus og i lægeklinikken.

Men aftalen løser sandsynligvis ikke manglen på praktiserende læger i visse områder.

For at løse dette problem kræves der mere drastiske løsninger.
*

Jeg mener, man skal sætte grundvederlaget i områder som Mors, med mange ældre borgere, yderligere op.

Det kunne også være en ide at kræve, at lægestuderende ikke må rejse til udlandet,før de har arbejdet et vist antal år i Danmark. Desuden skal nye organisationsformer afprøves, og man skal være bedre til at sælge området som et attraktivt sted at bosætte sig.
Forfatter

Related posts

Top