Kamera-overvågning i gadebilledet på dagsordenen

Teknik- og miljøudvalget i Morsø Kommune skal i næste uge tage stilling til hvor i Nykøbing der skal placeres videovervågning i det offentlige rum – og om nogle af de nuværende kameraers placeringer skal flyttes.

Med finansloven for 2018 blev der afsat en bevilling til politiet til øget videoovervågning af frit tilgængelige steder. Overvågningen skal primært anvendes i områder, hvor der på grund af kriminalitet eller utryghedsskabende adfærd vurderes at være behov for en særlig tryghedsskabende indsats.

I Nykøbing ønsker Efterretnings- og Analyseenheden i Midt- og Vestjyllands Politi at opsætte tv-overvågning på Pakhustorvet ved havneområdet samt på Klostertorvet.

Præventiv skiltning
I 2012 blev der opsat midlertidig tv-overvågning på Kirketorvet fra maj til september. Formålet med overvågningen var at minimere hærværk på det offentlige toilet samt øge trygheden i gågaden. I forbindelse med etableringen af overvågningen blev der opsat skilte ved indgange til gågaden, som viste, at gågaden var tv-overvåget.

Politiet gav tilladelse til, at skiltene kunne forblive opsat efter nedtagningen af tv-overvågningen, idet det kunne have en præventiv effekt.

Opbakning fra handelstandsforeningen
Politiets foreslåede lokationer til kamera-overvågning er blevet drøftet med formanden for Handelsstandsforeningen, Michael Hansen,  som bakker op om placeringerne.

Han udtaler dog, at placeringen af videokamera på Klostertorvet kunne ændres til Kirketorvet, hvorved det offentlige toilet vil blive overvåget.

Også overvågning i Thisted
Det er ikke kun i Nykøbing, at overvågningskameraene er på dagsordenene. I Thisted har Politiet foreslået, at der etableres videoovervågning i nattelivsområdet; Storegade-Korsgade-Østerbakken, Christiansgave og på havneområdet omkring McDonald’s.

 

Forfatter

Related posts

Top