Kæmpebjørnekloen stortrives i Thy

Kæmpe-bjørneklo er en smuk plante, der skal nydes på afstand, da plantens saft kan give alvorlige skader på ubeskyttet hud. Samtidig er det en invasiv art, der ikke hører hjemme i den danske natur. Derfor ønskes den bekæmpet, fordi planterne udgør en sundhedsmæssig trussel mod mennesker, der færdes på steder, hvor den vokser, og fordi den på grund af sin størrelse er i stand til at skygge mange mindre planter væk og derved fjerne levestedet for mange insekter og smådyr.

I Thisted Kommune har man udarbejdet en indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Kravet til bekæmpelse er, at ingen planter må producere frø. Indsatsplanen gælder for alle grundejere. Dette medfører, at det er den enkelte grundejer, der har forpligtelsen til at bekæmpe kæmpebjørneklo.

Planten sætter op til 50.000 frø, der er spiringsdygtige i op til 7 år. Planten bliver meget stor og den skygger anden vegetation væk.

I perioden fra 1. maj til 1. oktober har ejere af arealer, hvor der er konstateret kæmpebjørneklo, pligt til at besigtige deres arealer hver 4. uge og bekæmpe bjørnekloen.

Du kan læse mere om bekæmpelsen af kæmpebjørneklo i Thisted Kommune HER.

Registrering af Kæmpebjørneklo i Thisted Kommune. Foto: Thisted Kommune

 

Foto: Pressefoto

Forfatter

Related posts

Top