Innovationsfonden støtter Bedsted-virksomhed’s idé

Den nystartede virksomhed BioMaTek i Bedsted modtager 500.000 kroner fra Innovationsfonden til at sikre renere og mere effektiv forbrænding til halmvarmeværker.

Fjernvarmeværker i dag har problemer, når de vælger halm som brændsel. Blandt alle de mange muligheder er halm langt den billigste brændselstype. problemet ved halm som brændsel er at halmballerne kan være fugtige og uens i kvaliteten gennem den enkelte halmballe. Dette giver en dårligere og uens forbrænding, når halmballen bliver ført ind i værkets halmopriver på den lange led, som også er den led den er blevet presset. På den lange led vil variationer i kvaliteten påvirke kedlens ydelse direkte. Derfor er halmværker er nødt til at købe halm af den bedste kvalitet. Denne halm er selvfølgeligt dyrere end dårligere halm.

500.000 kr. til løsning på problem
BioMaTek udvikler lige nu en helt ny fleksibel halmopriver med integreret snoreaftager. Potentialet er så stort, at Innovationsfonden har skudt 500.000 kroner i projektet. Henrik Nielsen, medindehaver af BioMaTek, forventer at en næsten produktionsklar prototype kan opstilles på Foulum Institut for Ingeniørvidenskab allerede i april.

Den nye halmopriver river halmballerne op fra siden.

– Ved at oprive halmballen på den brede led sikrer vi et gennemsnit af halmballen til forbrændingen. Det giver en mere ensartet forbrænding – og derved både renere og mere effektiv, fortæller Henrik Nielsen.

– Processen starter med at ballerne vejes, samtidigt med at der bliver holdt styr på ballernes placering i anlægget. Hermed er det muligt at styre fremtræk hastigheden, så der bliver afleveret præcis den mængde halm der er behov for ved den ønskede effekt.

Henrik forklarer videre, at deres halmopriver bliver udviklet med en integreret snoreaftager, der er mere enkel end mange andre i eksisterende anlæg. Snoreaftager er oftest tilføjelser til eksisterende anlæg og derfor meget dyre. Ved at integrere snoreaftageren i anlægget opnår BioMaTek en simplere udførsel, og fjernvarmeværkerne kan her få en kontant besparelse på op til flere hundrede tusinde kroner.

Mange fordele
Fordelene er mange ved at stille halmballerne på tværs i stedet for på langs. Når kedlen modtager et konstant gennemsnit af den indførte halmballe, forventer Henrik Nielsen at forbrændingen vil være meget mere jævn. Det betyder, at udfordringer vedrørende hastighed på indkørsel og styring af transportbåndet minimeres. Dette giver en meget mere jævn drift, som Henrik forventer vil betyde en væsentlige reduktion af udledningen af CO og NOx. Dette gør det lettere for varmeværkerne at leve op til de stadigt stigende miljøkrav.

– Det bliver også endnu billigere at fyre med halm på varmeværkerne, da det vil blive muligt at bruge større mængder af den meget billigere ukurante halm i værket, mener Henrik Nielsen.

Allerede i maj 2018 forventer BioMaTek, at de kan opstille et anlæg til fuldskalatest i et samarbejdende kraftvarmeværk.

 

Om BioMaTek
BioMaTek er en nystartet virksomhed, som udvikler og producerer maskiner og optimeringsudstyr til biomasseforbrænding. Kundegrundlaget er varmeværker, andre producenter af udstyr til biomasseforbrænding, producenter af udstyr til biogas samt større landbrug.

Forfatter

Related posts

Top