Idrætsprojekt fra Mors udvalgt til at inspirere landets kommuner

Et idrætsprojekt fra Morsø Kommune er udvalgt af Kommunernes Landsforening (KL) til at være blandt de gode og effektfulde idéer, som skal inspirere resten af landets kommuner i denne uge.

I april blev projektet præsenteret til en konference på Christiansborg med en flot interesse. På onsdag går turen til et stort forum i KL om social- og sundhedspolitik.
Det drejer sig om projektet ”indflydelse på egen sundhed for psykiske udviklingshæmmede og psykiatriske borgere”, som har været så succesfuld, at der er blevet en del af hverdagen for borgere og personale i Morsø Kommune.

– Det er et kæmpe skulderklap, og vi er meget begejstrede over, at KL har inviteret os. Vi er blandt de gode og effektfulde idéer og indsatser fra hele landets kommuner, som skal vises frem og inspirere. Deltagerne er politikere og embedsmænd fra hele landet.  Vi holder oplæg på ti minutter om vores indsats, og det holder vi så fem gange i løbet af den time, hvor tilhørerne kan gå rundt og høre om de udvalgte ideer, fortæller Nils Skovbakke, som er leder ad Dagtilbud i Morsø Kommune.

Deler gerne viden
Han deltager sammen med Inge Kappel Nielsen, som er leder af Bostøtte og Botilbud i Morsø Kommune.  Hun var på Christiansborg for at tale om projektet til konferencen i sidste måned og glæder sig til at kunne inspirere endnu flere med erfaringerne fra Mors.

– Vi håber, at vi kan vise mange kommuner, at det kan betale sig at satse på idræt og bevægelse til udviklingshæmmede og borgere i socialpsykiatrien. Vi er rigtig glade for alle de positive effekter, som indsatsen har haft for vores borgere. Borgerne har taget rigtig godt imod projektet, og gennem Limfjordens idrætsforening for psykisk sårbare er der kommet mange idrætslige tilbud, hvor der også er meget fælleskab og mulighed for at danne netværk på tværs, og der er indikatorer på, at der er mindre medicinforbrug og færre indlæggelser.  Vi har fået en masse god viden og erfaring, som vi rigtig gerne vil dele med resten af landet, fortæller hun.

Del af nyt tiltag
Det er nyt i KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum, at der skabes rum for, at kommunernes effektfulde indsatser deles på tværs af kommunerne. I år introduceres et såkaldt ’inspirationsgalleri’, hvor kommunerne får mulighed for at fortælle og høre om gode effektfulde indsatser, erkendelser og idéer.

Der bliver fire inspirationsgallerier på konferencen indenfor social- og sundhedsområdet. De overordnede emner for inspirationsgallerierne er:  Ældreområdet,  Sundhedsområdet (herunder sundhedsfremme og forebyggelse), Handicapområdet  og Psykiatriområdet og udsatteområdet.

Projektet fra Morsø Kommune bliver én af omkring 40 indsatser fra hele landet, som skal inspirere d.17. maj i Aalborg.

Foto: Morsø Kommune

Forfatter

Related posts

Top