Hvad skal der ske med Stagstrup Skole?

Hvad skal der ske med Stagstrup Skole? Det spørgsmål skal de folkevalgte i Børne- og Familieudvalget i Thisted Kommune i dag forsøge at svare på.

Skolen har stået tom siden den 1. juli 2017, hvor UMI-centret (Center for uledsagede mindreårige, red) i Vestervig lukkede. Stagstrup Skole blev efter lukningen som folkeskole den 1. august 2011 brugt som undervisningssted for de uledsagede flygtninge, der boede på UMI-centret i Vestervig.

I dag er det udelukkende den lokale bordtennisklub Stagstrup KFUM der bruger bygningerne, og hold op i mod, at det på årsbasis koster i omegnen af 200.000 kroner at drive bygninger skal der nu træffes et valg:

Salg eller nedrivning
Børne- og Familieforvaltningen foreslår, at bygningerne i første omgang forsøges solgt.

Hvis det besluttes, at der i første omgang skal forsøges et salg, overdrages opgaven til Teknisk Forvaltning, der vurderer, hvorledes salget gøres mest fordelagtigt for Thisted Kommune.

Hvis ikke et salg er muligt foreslås nedrivning.

– Hvis bygningerne skal sælges, kommer sagen på Børne- og Familieudvalgsmøde igen i forhold til godkendelse af detaljerne og prisen omkring et salg, fremgår det af dagsordenen for dagens møde.

I tilfælde af, at der ingen interesserede købere er, indhentes der pris for nedrivning, og sagen kommer på igen i forhold til godkendelse af den nødvendige bevilling.

Foto: Christian Kjeldsen

Forfatter
Top