Fremgang hos FLUIF Juniorklub i Lødderup

Den forholdsvis nye klub FLUIF Juniorklub’s noget specielle tilbud til alle som melder sig ind, om hver sæson gratis at kunne komme på to udflugter og to lejrture, har betydet at klubben i øjeblikket nærmest bliver bestormet af nye medlemmer.

Klubben har nu nået 45 betalende medlemmer. I starten havde klubben næsten alle sine medlemmer i Lødderup-området, men nu udgør de kun halvdelen. Denne halvering skyldes især at børn fra Dueholmskolen strømmer til i øjeblikket, ligesom medlemmer helt fra Sundby, Tødsø og Vester Assels. Tilstrømningen skyldes til dels, at klubbens første Sjov-udflugt finder sted sidst i september og går til Salling Efterskoles store Springcenterhal. Også klubbens første Sjov-lejrtur finder snart sted. Midt december går turen til Fur i en weekend.

Der er klubaften den 2. fredag i hver måned kl. 17.00-20.30 hele året rundt. Kontingentet er 50 kr. pr. halvår.

Forfatter
Tags

Related posts

Top