Forslag: Reducér antallet af valgsteder på Mors betragteligt

Antallet af valgsteder på Mors foreslås reduceret fra 18 til 6. Forslaget har baggrund i et andet forslag om at indførelsen af et nyt valgsystem i 2019 hvor planen er, gøre fremtidige valghandlinger på mere tidssvarende – både teknisk og økonomisk.

Derfor foreslår direktionen i Morsø Kommune, at man følger i mange andre kommuners fodspor og reducerer antallet af valgsteder.

Det vil være en teknisk og økonomisk stor byrde at skulle implementere det nye system på de nuværende 18 valgsteder, som i gennemsnit kun har 912 vælgere – et meget lille antal sammenlignet med alle andre jyske kommuner.

Valgdeltagelsen uændret
Eksempelvis har både Struer og Lemvig kommuner, der har cirka samme indbyggerantal som Morsø Kommune, reduceret antallet af valgsteder til henholdsvis 7 og 8. Ændringen er sket, uden at det har haft betydning for valgdeltagelsen, der ved kommunalvalget i 2017 var helt på niveau med valgdeltagelsen på Mors. Hvor der i Morsø Kommune er gennemsnitligt 912 vælgere pr. valgsted, er antallet af vælgere pr. valgsted i Struer Kommune 2.405 og i Lemvig Kommune 2.018.

I forslaget fra direktionen vil de fremtidige 6 valgsteder være Sejerslev, Bjergby, Øster Jølby, Vils, Hvidbjerg og Nykøbing. Gennemsnitligt vil hvert valgsted så have 2.763 vælgere.

Gennemføres forslaget betyder det, at Morsø Kommune undgår et merforbrug på 630.000 kr. til investeringer i nyt IT-udstyr, diæter til valgtilforordnede m.v.

Forbedret service til ældre og handicappede vælgere
Samtidig med, at antallet af afstemningssteder reduceres, foreslås der indført en række foranstaltninger, som vil gøre det lettere for bl.a. ældre og handicappede at afgive deres stemme.

Blandt forslagene er oprettelse af en valgbus, der ved fremtidige valg skal køre rundt til alle de 18 bysamfund, der har et valgsted i dag. I bussen kan vælgerne på udvalgte tidspunkter brevstemme før valgdagen. Desuden undersøges det, om Morsø Kommune kan udvide de nuværende tilbud om, at handicappede og gangbesværede kan brevstemme i eget hjem, på plejehjem m.v. Og endelig fastholdes tilbuddet om, at gangbesværede får mulighed for at stemme i en bil uden for valgstedet på selve valgdagen.

Det foreslås, at ændringen indføres op til EU-afstemningen i maj 2019.

Foto : KL

Forfatter

Related posts

Top