Flere vandskader i 2017

Oversvømmede veje, vand i kældrene og tagrender, der er løbet over. De fleste danskere husker sidste sommers kedelige vejr. Codan tager hvert år pulsen på danskernes forhold til klimaet, vejret og skader på boligen forårsaget af vejret. Undersøgelsen konkluderer, at regn og skybrud sidste år forårsagede langt de fleste af alle skader (59 pct.) på danskernes boliger. Det er en markant stigning fra 2016, hvor regn og skybrud kun var årsag til en tredjedel (31 pct.) af alle skader på boligerne. 2017 er da også det tiende vådeste år, som DMI har registreret siden 1874.

Det samlede antal af skader er ikke steget fra 2016 til 2017, men årsagen til skaderne er anderledes fordelt i 2017 sammenlignet med året forinden. Danske boligejere bør derfor forberede sig på både storm, orkan, regn og skybrud, hvis de vil klimasikre boligen.

– Sidste års meget våde sommer og efterår har sat sine tydelige spor i de skader, som danske boligejere er blevet ramt af. Hvor det i 2016 var storm, der var årsag til flest skader, så har de store nedbørsmængder i 2017 medført omfattende skader i form af bl.a. oversvømmede kældre og andre vandskader. Heldigvis har boligejerne ikke oplevet flere skader samlet set. Men det omskiftelige vejr over de seneste par år peger på, at boligejerne skal tænke i forebyggelse af både vind- og vandskader, hvis de vil minimere risikoen for vejr- og klimaskader, siger Henrik Bundgaard, skadedirektør hos Codan.

Boligejerne frygter vildere vejr
Danske boligejere er også i høj grad opmærksomme på fremtidens vilde vejr. Størstedelen (ca. 80 pct.) af boligejerne forudser, at vi kommer til at opleve flere storme og skybrud fremover, og knap en femtedel (18 pct.) af boligejerne forventer, at de vil få en vejrrelateret skade i løbet af de næste tre år som følge af vejret.

En tredjedel af boligejerne (31 pct.) har i løbet af de sidste fem år fået foretaget skadesforebyggende tiltag på boligen, og knap to tredjedele (59 pct.) brugte mellem 0-20.000 kr. på forebyggelse sidste år. Det vidner om, at boligejerne er opmærksomme på vigtigheden af at forberede boligen til det vildere vejr. De mest ’populære’ forbedringer har været at få fældet træer eller skåret grene ned (37 pct.), få gravet en regnvandsfaskine ned (19 pct.) og få hævet genstande i kælderen over gulvhøjde (18 pct.).

Sidste år var knap hver femte vejrrelaterede skade (21 pct.) forårsaget af løse tagsten og tagplader, så selvom regn og skybrud tog førstepladsen, er det stadig en god ide at tjekke tagets tilstand forud for stormvejr.

Sådan sikrer du nemt boligen:
• Tjek taget for løse tagsten. Sæt de løse tagsten fast eller tilkald professionel hjælp
• Tøm tagrender og nedløb for blade og andet, der kan stoppe nedløb til i perioder med meget regn
• Gennemgå haven for løse genstande, som kan blæse rundt og skade boligen ved kraftig blæst. Gem så vidt muligt de løse genstande væk i stormsæsonen
• Sørg for at ejendele i kælderen er hævet over gulvhøjde.

Udvalgte tal fra undersøgelsen
5 pct. af danske boligejere oplevede sidste år skader på boligen som følge af vejret. Tallet er det samme som i 2016 og faldet fra 10 pct. i 2015. Knap en tredjedel (27 pct.) af de danske boligejere har oplevet mindst én skade på boligen de sidste fem år som følge af vejret.

De hyppigste årsager til skader på boligen i 2017 var:
• Regn/skybrud: 59 pct. (31 pct. i 2016)
• Storm/blæst: 44 pct. (79 pct. i 2016)
• Sne/frost/tø: 14 pct. (3 pct. i 2016)

De hyppigste skader på boligen i 2017 var:
• Skader på tag: 33 pct. (54 pct. i 2016)
• Skader på øvrig bolig: 19 pct. (13 pct. i 2016)
• Skader i kælder: 23 pct. (10 pct. i 2016)

I 2017 skyldes skaderne oftest:
• Løse tagplader/tagsten: 21 pct. (40 pct. i 2016)
• Opstigende kloakvand: 18 pct. (8 pct. i 2016)
• Oversvømmede tagrender: 10 pct. (4 pct. i 2016)
• Væltede træer: 5 pct. (9 pct. i 2016)

79 pct. af boligejerne mener, vi kommer til at opleve flere storme, og næsten den samme andel (80 pct.) boligejere mener også, at vi kommer til at opleve flere skybrud i fremtiden. Desuden mener knap en femtedel (18 pct.) af boligejerne, at det er sandsynligt eller meget sandsynligt, at de vil få en vejrrelateret skade på boligen inden for de næste tre år. Det vilde vejr figurerer således relativt højt i de danske boligejeres bevidsthed.

Forfatter
Tags
Top