Få penge for at passe dine egne børn

Størstedelen af småbørnsforældrene sender deres børn i daginstitution, når børnene er et år gamle, og barselperioden er slut. Men nu er flere nordjyske kommuner begyndt at give tilskud til, at forældrene kan blive hjemme og passe deres børn selv. Det skriver TV2 Nord.

For godt et år siden fandtes tilbuddet i 39 kommuner, herunder i Morsø Kommune. Men der er stor forskel på, hvor meget kommunerne betaler pr. barn pr. måned.

På Mors ydes der et tilskud på godt 4500 kroner – ca. 1.000 kroner mindre end gennemsnittet.

Fanø er den kommune i landet der yder det største tilskud svarende til knapt 7.600 kroner – altså mere end 3.000 kroner pr. barn pr. måned på Mors.

Fra www.mors.dk:

Kommunalbestyrelsen i Morsø Kommune har besluttet, at der ydes tilskud til pasning af egne børn mellem 24 uger og op til skolestart i stedet for at få en plads i et dagtilbud.

Betingelser for at modtage tilskud til pasning af egne børn
Et tilskud til pasning af egne børn er et alternativ til at få sit barn optaget i et dagtilbud. Forældre kan derfor ikke, samtidig med at de modtager tilskud til pasning af egne børn, have det samme barn optaget i et dagtilbud eller modtage tilskud til privat pasning efter dagtilbudsloven § 80.

Den forælder, der ansøger om tilskud til pasning af eget barn, kan ikke modtage tilskud til pasning af egne børn samtidig med, at han/hun modtager offentlig overførselsindkomst eller har en arbejdsindtægt. Det er samtidig en betingelse, at ansøgeren har opholdt sig i landet i 7 ud af de seneste 8 år.

Antal tilskud pr. husstand og tilskudsperiodens længde
Tilskud til pasning af egne børn kan gives for en periode på minimum 8 uger og maximalt et år. Der kan maksimalt udbetales tre tilskud til samme husstand.

Kommunalbestyrelsen kan alene give et tilskud pr. barn og kun i et tidsrum, der holder sig inden for de fastsatte minimums- og maksimumsgrænser.

Tilskuddet tildeles det enkelte barn for en sammenhængende periode, der holder sig inden for de fastsatte tidsgrænser. Der kan således ikke tildeles flere tilskud til det samme barn. Det gælder også i tilfælde, hvor de enkelte tilskudsperioder tilsammen udgør den maksimale periode på et år.

Tilskuddets størrelse
Det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge.
Tilskuddet skal fastsættes ens pr. barn for alle børn inden for den samme aldersgruppe.

Tilsyn med en forælder, der passer egne børn
Kommunalbestyrelsen har en generel forpligtelse til at føre tilsyn med de forhold, hvorunder børn i kommunen lever.

 

Forfatter

Related posts

Top