Erhvervsassistenter med mod på fremtiden

Torsdag d. 11. januar kunne 12 stolte erhvervsassistenter fejre deres dimission fra Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) på EUC Nordvest. 7 af de 12 elever – som for to år siden ikke havde forudsætningerne for at påbegynde en ungdomsuddannelse – har allerede søgt om optagelse på Grundforløb 2 (GF2) på en erhvervsuddannelse og har således fået fuldt udbytte af deres tid på KUU.

KUU er en to-årig uddannelse, der henvender sig til unge, der ikke umiddelbart har forudsætningerne for at kunne påbegynde en ungdomsuddannelse. På KUU forsøger man at gøre tingene lidt anderledes og skabe et lidt mere utraditionelt læringsmiljø, hvor man i stor udstrækning tager læringen ud af klasseværelserne og ud i virkeligheden.

– KUU-eleverne har blandt andet været i erhvervspraktik i forbindelse med Kulturmødet Mors. Her har de lært at samarbejde og tage ansvar, og de har oplevet hvordan det er at være på en arbejdsplads som en del af et team, der arbejder mod et fælles mål. Herudover har de stået for et event i et æbleplantage-projekt, og de har konceptudviklet og dekoreret et Horror-House til brug for den lokale handelsstandsforenings Halloween-arrangement. Generelt arbejder vi på KUU meget projektorienteret, og ”putter” så fagene ind i de valgte temaer. På den måde arbejder vi helhedsorienteret, hvilket gør, at eleverne oplever, at læringen giver mening og bliver virkelighedsnær. Det er noget, der virkelig rykker dem i deres udvikling – såvel fagligt som personligt, lyder det fra afdelingsleder Ann Skouboe fra EUC Nordvest.

Lysten til at lære er kommet igen
To af de nyudklækkede erhvervsassistenter starter medio januar på GF2 på Social- og Sundhedsskolen, én starter på GF2 på Logistik, fire starter på GF2 på EUD Business, mens de resterende fem er jobsøgende. Én af de fire, der starter på EUD Business i Nykøbing Mors, er Bodil Allington.

Bodil Allington. Foto: EUC Nordvest

– Jeg har tidligere været træt af at sidde på skolebænken, og jeg har gennem årene haft en del udfordringer og bump på vejen. For mig har det været helt vildt godt at komme på KUU. Lysten til at lære er kommet igen, jeg tror meget mere på mig selv, har fået mere gå-på-mod, og nu ved jeg, at jeg kan meget mere, end jeg troede. Jeg kan sindssygt godt lide undervisningsformen, hvor vi lærer i praksis frem for bare at skulle sidde to år på en stol og læse i en bog. Der er det rart, at vi med mellemrum kommer væk fra skolebænken og ud i virkeligheden. Det lærer man også meget mere af, synes jeg. Selvfølgelig er det ikke alle skoledage, der er lige sjove, men jeg har klaret det, og jeg har afsluttet med nogle fine karakterer, og det er jeg selvfølgelig superglad for at have fået med i rygsækken, fortæller Bodil Allington.

Underviser Sine Bjerregaard er bestemt også stolt af sine elever:

– De er modnet meget, har fået meget mere selvtillid og fremstår generelt med noget rankere ryg i dag, end de gjorde for to år siden. De har oplevet, at de er lykkedes med nogle ting. For eksempel, at de godt kan lande de karakterer, der skal til for at komme videre i uddannelsessystemet…også selvom de måske har prøvet flere gange tidligere uden held. Men nu kan de, og det betyder, at der pludselig åbner sig nogle helt nye døre for dem. Og det er da helt fantastisk, at over halvdelen nu fortsætter direkte videre i den erhvervsuddannelse, der tidligere virkede helt umulig for dem at gennemføre, fortæller hun.

Forfatter

Related posts

Top