Demensbyggeri klar til udbud

Morsø Kommune ønsker at være Danmarks mest demensvenlige kommune. For at det skal lykkes, kræver det mere tidssvarende rammer, og derfor skal der opføres et nyt demens- og plejecenter i Nykøbing. Efter en grundig research og forundersøgelse er byggeriet nu klar til udbud.

Kommunalbestyrelsen i Morsø kommune vedtog oktober 2017, at der skal opføres et nyt demens- og plejecenter i Nykøbing Mors til erstatning for det eksisterende plejehjem Johan Riis Minde, som er velfungerende, men bygningsmæssigt utidssvarende.

Ambitiøst mål kræver grundig forarbejde
– Vi har et ambitiøst mål om at være Danmarks mest demensvenlige kommune. Derfor har vi tænkt os ekstra godt om og lavet et meget grundigt forarbejde, som nu er klar til prækvalifikation, hvor arkitekter og bygherrer kan fortælle os, hvorfor de skal komme i betragtning til opgaven, fortæller Henning Sørensen, formand for Det Sociale Udvalg i Morsø Kommune og fortsætter:

– Det er et omfattende millionprojekt, og undervejs er vi blevet opmærksomme på, at udbuddet krævede prækvalifikation og dermed yderligere juridisk arbejde, for at sikre at materialet levede op til EU’s udbudsregler. Det har betydet, at vi er en anelse forsinket i forhold til tidligere udmelding, så vi har et solidt grundlag til at komme mere smidigt i mål.

I Morsø Kommunes demensstrategi for perioden 2017-2021 er det overordnet formål at sikre ens, dækkende og helhedsorienterede tilbud til borgere med demens, og at pårørende støttes tilfredsstillende i hverdagslivet med demens.

Formand for Det Sociale Udvalg i Morsø Kommune, Henning Sørensen. Foto: Morsø Kommune

– Vores vision er at være foregangssted, hvor demensindsatserne er nytænkende, fremtidssikrede og meningsfulde. Hvor vores indsatser fremmer demente borgeres mulighed for at leve en tryg, selvstændig og værdig tilværelse. I denne vision spiller det kommende demensbyggeri en central rolle, og jeg er meget tilfreds med at, vi har taget næste skridt i den proces, fortæller Henning Sørensen.

Plads til forskellighed
Demenscenteret opføres som almene plejeboliger med tilhørende serviceareal og skal indeholde 48 plejeboliger. Heraf er de 30 demensboliger og 18 er boliger, som er direkte er koblet op på leve-bo miljø konceptet. Det betyder, at borgeren medinddrages i hverdagens aktiviteter under hensyn til individuelle ressourcer og interesser.

Herudover skal der være plads til 11 daghjemspladser, som kan gå fra 1 til 3 dage om ugen i dagtiden. Formålet er blandt andet at øge borgerens livskvalitet, være med til at aflaste en ægtefælle eller pårørende og forebygge social isolation.

Bebyggelsen opføres som en samlet enhed med et forventet areal på ca. 3200 m² udført efter almenboligloven og ca. 500 m² som servicedelen. jf. almenboligloven og støttebekendtgørelsen.

Demenscenteret skal placeres i området mellem Enggården på Riis Alle og Tranevej, der er ejet af Morsø Kommune. Der er samtidig med udbudsprocessen igangsat en lokalplan proces for en ny lokalplan for etablering af Demenscenteret i området.

Det forventes, at man kan tage første spadestik i løbet af foråret 2019.

Forfatter

Related posts

Top