30 mio. kr. til nyt østersklækkeri på Mors

Et helt nyt østersklækkeri skal bygges ved Dansk Skaldyrcenter i Nykøbing. Det er en realitet efter der på den nye finanslov er afsat 30 millioner kroner til opførelsen.

Klækkeriet skal ligge på DTU Aquas Dansk Skaldyrcenter, og det skal stimulere udviklingen af bæredygtig udnyttelse af kystområdernes naturlige ressourcer i form af østers og andre skaldyr samt tang.

Dansk Skaldyrcenter råder allerede over mindre klækkerifaciliteter, men de er for små og har ikke det teknologiske niveau, der er nødvendigt for at producere tilstrækkeligt med yngel og udvikle opdrætsmetoderne i nødvendigt omfang.

– For at skaldyrserhvervet kan tage næste skridt i udviklingen, er det nødvendigt med forskningsmæssig støtte til at løfte sektoren. I dag opdrættes der kun blåmuslinger, og produktionsformerne er ret simple, men der er et stort potentiale i mere sofistikeret opdrætsteknologi og produktion af flere forskelige arter, siger professor og leder af Dansk Skaldyrcenter Jens Kjerulf Petersen til dtu.dk.

De 30 millioner kroner til klækkeriet kommer fra en pulje, som skal være med til at sikre udvikling i udkantsområder og fordeles over en fireårig periode.

Fakta om storskala-klækkeriet
Storskala-klækkeriet er ikke projekteret endnu, men det skønnes, at der vil være behov for omkring 2000 m2 bygninger.

Bygningerne skal blandt andet rumme:

  • Anlæg til klækning af flere forskellige arter.
  • Faciliteter til forsøg til optimering af vækstbetingelser i forskellige livsstadier.
  • Faciliteter til udvikling af særligt egnede stammer gennem selektiv avl.
  • Anlæg til dyrkning af mikroalger (foder).
  • Forskningslaboratorium.

Klækkeriet skal ligge i forbindelse med Dansk Skaldyrcenters nuværende faciliteter på Mors.

Byggeriet vil efter endt pilotering forhåbentlig blive sat i gang i løbet af 2018 og forventes at stå færdigt i løbet af 2019-20.

Foto : Christian Kjeldsen

Forfatter

Related posts

Top